Ympäristö, jätehuolto, kierrätys, työhyvinvointi konsultointi. Viheralueiden, metsäalueiden, ympäristön hoito, suunnittelu, konsultointi ja toteutus.

Tarjoamme. Ympäristöjärjestelmän, kestävän kehityksen toimintaohjelman laadintaa, sekä erilaisia näihin liittyviä selvityksiä ja raportteja. Konsultointimme avulla yrityksenne saa selvää imagohyötyjä ja taloudellista hyötyä. Positiivinen vihreiden arvojen julkisuuskuva on tärkeää yrityksille koosta riippumatta. Kierrätys ja jätehuollon, siistin toimintaympäristön konsultointi sekä työhyvinvointi konsultointi. Viheralueiden suunnittelu, viheralueiden, ympäristön hoito sekä maisemakuvaus. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan toimenpide muutoksia. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei voida selvittää, vaan yleensä tarkastellaan yrityksen keskeisimpiä tekijöitä. Ympäristösuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat-toimintaympäristön muutokset.